Pedagogiska anpassningar windows etc

Jag går just nu en kurs hos SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten) som heter Alternativa verktyg för PC och Mac. Jag kommer fokusera på PC:n, eftersom jag själv jobba i den miljön, och lägga ut tips på denna blogg. Enligt SPSM är windows än så länge den miljö som går att anpassa mest utefter elevers behov.

Här är länkar till SPSM:s lathundar för anpassningar som t ex större muspekare och eget verktygsfält i Word med större knappar. Dessutom får du tips om genvägar som kan underlätta både ditt och dina elevers arbete.