Web 2.0 verktyg


Om bloggen

Blogg startades i samband med genomförandet av vårt Erasmus+ projekt

Kollaborativt lärande och nätverkande 
för att öka elevers lust till lärande 
med hjälp av web 2.0 verktyg
(Projekt KA1 011993)

Projektet inleddes med en kurs i Krakow, dit vi tre lärare åkte för att lära oss mer om att skapa lärresurser på nätet. Under detta läsår anordnar vi workshops för att sprida våra kunskaper vidare till intresserade kollegor.

Universitets- och högskolerådet skrev om projektansökan:
Ett väl motiverat projekt med bra ingångsvinklar i integrering och syfte, där skolans och kommunens behov klart och tydligt matchar projektets intentioner samt de övergripande intentionerna med EUs projekt. Praktiska och teoretiska detaljer är kort och koncist, men väl beskrivna. Särskilt aspekten av att som huvudmål och utförande med projektet dels arbeta upp specialistkompetens inom IT samt dessutom systematiskt sprida kunskaperna vidare visar på god måluppfyllelse. Särskilt intressant är projektets idé om att via kurser som ges av medarbetarna vid hemkomst sprida kunskapen vidare, också utanför den egna organisationen. Det är lovvärt med intentionerna att arbeta stadieövergripande med projektet. Väl beskrivet projekt som i sin lilla skala kan ge stora och kvalitativa stadieövergripande spridningseffekter, inom och utanför den ordinarie verksamheten.
Vi tilldelades 86 av 100 kvalitetspoäng.